Privacy policy

Privacy policy

Bij het verlenen van mijn diensten maak ik gebruik van jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik omga met de door jou aangeleverde gegevens heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Lees alles zorgvuldig door. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn neem dan contact met me op.

Praktijk Groenendijk, gevestigd aan Zeelandiahoeve 94 1187 MD te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

praktijk-groenendijk.nl
Zeelandiahoeve 94
1187 MD Amstelveen
+31615137557
R.J.M. Groenendijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Groenendijk en is te bereiken via info@praktijk-groenendijk.nl 

Persoonsgegevens die ik verwerk

R.J.M. Groenendijk verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Intake-informatie
 • Afspraken en afmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen

R.J.M. Groenendijk gebruikt na jouw toestemming je persoonsgegevens, verkregen door jou via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Deze persoonsgegevens verwerk ik voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact. Bijv. om je te kunnen bellen, e-mailen of appen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Een goede en efficiënte dienstverlening te kunnen verlenen
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Verrichten van administratieve handelingen, zoals het maken van een planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Het afhandelen van jouw betaling conform gemaakte afspraken m.b.t. wijze van betaling en facturering 
 • Handelen conform gestelde voorwaarden bij annulering van een afspraak
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor  belastingaangifte en verantwoording aan derden
 • Je persoonsgegevens verwerken om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou.

Gebruik computerprogramma

Praktijk Groenendijk gebruikt het Office computerprogramma voor administratieve handelingen m.b.t. de betreffende dienstverlening. Dit om contact te onderhouden en je te kunnen informeren. 

Bewaren persoonsgegevens

Praktijk Groenendijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij wordt rekening gehouden met welk type gegevens het betreft, gehouden aan de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Groenendijk verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst na toestemming van jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website van Praktijk Groenendijk wordt opgeslagen in jouw webbrowser van je computer, tablet of smartphone. Praktijk Groenendijk gebruikt alleen functionele-, analytische- en advertentie cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Praktijk Groenendijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website kun je in het cookie control room de analytische- en advertentie cookies uitschakelen. De functionele cookies zijn permanent en kun je verwijderen via de instellingen van jouw webbrowser. 

Jouw rechten 

Je hebt het recht om R.J.M. Groenendijk een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kun je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kan je sturen naar: 

Praktijk Groenendijk t.a.v. R.J.M. Groenendijk, Zeelandiahoeve 94, 1187 MD te Amstelveen of stuur een mail naar info@praktijk-groenendijk.nl  

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij jou, bij indiening van je verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN, paspoortnummer én je pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Je kunt mij ook persoonlijk een geldig legitimatiebewijs tonen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door R.J.M. Groenendijk, laat dit dan aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de dienstverlener en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op mijn website. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Groenendijk vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot deze gegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als jij het idee hebt dat dit anders is, neem dan contact op met mij of via info@praktijk-groenendijk.nl 

Wijzigingen privacyverklaring 

R.J.M. Groenendijk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Amstelveen,

september 2020